پرسش و پاسخ های فنگ شویی

پرسش و پاسخ
  
» آیا فنگ شویی یک فرهنگ و یا دین و آئین است ؟
خیر ، فنگ شویی یک علم مثل ریاضی ، فیزیک و معماری است و در ضمن تشابهات و ارتباطات زیادی با ریاضی ، فیزیک ، هنر و معماری و پزشکی و سایر علوم دارد .

» آیا فنگ شویی با فرهنگ مردم چین ارتباط دارد ؟
خیر ، فنگ شویی تنها یک دانش زاده سرزمین چین است و ارتباطی با فرهنگ مردم چین ندارد .

» آیا فقط از مجسمه های بودا و یا وزغ سه پا و … برای انرژی مثبت فضا میتوان استفاده کرد ؟
از نظر فنگ شویی خیر ، در فرهنگ هر سرزمین نمادهای خودشان پیشنهاد میشود و استفاده از هر نمادی که نشان دهنده دین یا فرهنگ شان است ارجحیت دارد چون فنگ شویی بدنبال خلق فضایی مملو از راحتی و آرامش است .

» آیا فنگ شویی میتواند با فرهنگ ما ایرانیان هماهنگ شود ؟
بله ، فنگ شویی نیز مثل هر علم دیگری قابلیت بومی سازی با فرهنگ ایران زمین و سرزمین های دیگر را دارد و دانشی بی حد و مرز است .

» آیا فنگ شویی و دین اسلام سازگارند ؟
بله ، تعریف فنگ شویی که از دو مفهوم باد و آب برای بیان تمام انرژی مثبت خداوندی و برکت و روزی در روی زمین استفاده می کند با آیه های قرآن تطابق زیادی دارد ، اساس اسلام نیز همیشه بر پایه پاکیزگی و نظم در تمام امور بوده است .

» در قرآن در حدود 30 آیه وجود دارد که با مفهوم علم فنگ شویی مرتبط است ؟
خداوند در سوره الفرقان – آیه 48 می فرماید : او کسی است که بادها را بشارتگرانی پیش از رحمتش فرستاد و از آسمان آبی پاک نازل کردیم و

» آیا میتوان فنگ شویی را آموخت ؟
بله ، علم فنگ شویی برای معماران و طراحان فضای داخلی و همچنین عموم جامعه قابلیت آموزش دارد .

» واژه فنگ شویی به چه معناست ؟
فنگ شویی از نظر لغوی به معنای باد و آب است ، ( فنگ : باد ، شویی : آب ).

» کاربرد علم فنگ شویی در کجاست ؟
فنگ شویی در معماری داخلی و خارجی یک فضا کاربرد ویژه ای دارد ، همچنین در انتخاب زمان ، رنگ ، غذا و لباس با توجه به خصوصیات و ویژگیهای هر فرد کاربرد دارد و در واقع نوعی طراحی روانی و شخصیتی است .

» آیا فنگ شویی خرافات است ؟
خیر ، فنگ شویی یک علم است .