فنگ شویی چیست ؟

a

فنگ شویی هنر چیدمان و گردش انرژی
محور اصلی هنر فنگ شویی وحدت میان آسمان ، زمین و انسان است .

اکثر انسانها نسبت به محیط زندگی خود بی توجه هستند و از تاثیراتی که این محیط بر وجودشان میگذارد غافل اند ، حال آنکه گفته میشود محیطی که در آن زندگی میکنیم محیط کاملی است که بر مبنای فعل و انفعالات خورشیدی و زمین و تاریخ تولد ‌بنا شده است ، بنابراین برای یک  زندگی آرام و متعادل، همنوایی با نظام خورشیدی ، زمین و حتی تاریخ تولد  ضروری به نظر میرسد .

معنای لغوی فنگ شویی باد و اب است  و ۵۰۰۰ سال قدمت داشته و بر هنر جابجایی و چیدمان اشیاء تاکید دارد و همانطور که گفته شد  سمبل تبادل انرژی میان فرد و محیط به نحوی مطلوب  است و شاید از نام این روش اینطور پیدا باشد که اصول فنگ شویی بر اساس فرهنگی خاص ایجاد شده است اما باید دانست که فنگ شویی  هنر چیدمان و گردش انرژی  را هر کدام از ما بدون انکه بدانیم در زندگی بکار میبریم .

هنگام ورود به یک  اتاق شلوغ و درهم ریخته  هیچ انسانی نیست که دچار احساس خوب و خوشایندی شود و همه ما بطور ذاتی و بنابر طبیعت خدادادی به زیبایی ، هارمونی اشیاء و رنگ ها اهمیت داده و ان را درک میکنیم ، این همنوایی و هماهنگی توسط روشهایی چون فنگ شویی ایجاد می شود ، فنگ شویی دانش و هنر قدیمی است که مطلوب ترین روش های زندگی در محیطی مناسب و موزون را به انسان می آموزد .

فنگ شویی  مشخص می کند چگونه با استفاده از رنگهای مناسب ، وسایل زندگی مناسب و طریقه صحیح چیدمان آنها محیطی نافع برای خود ایجاد کنید و محیط کار ، تجارت یا خانه خود را به مراکز قدرت تبدیل کنید .

در مورد تاریخ دقیق فنگ شویی  یا ابداع کننده آن هیچ سند قابل اطمینانی در دست نیست و تنها در هشتاد سال گذشته موفق به کشف اسناد و مدارک اندکی متعلق به قرون سوم و چهارم قبل از میلاد شده اند که در آنها به صورت غیر مستقیم به فنگ شویی اشاره شده است ، فنگ شویی در قلب و ذهن مردم معمولی و از طریق زبان رمزی بین استادان و شاگردان باقی ماند و به صورت سینه به سینه رموز این هنر حفظ شد و به همین دلیل تعداد کمی از متون مکتوب آن باقی مانده است .

بعضی از محققان معتقدند حکمت و کاربرد فنگ شویی همزمان با مکتوب شدن نظریه  یین (سردی) و یانگ (گرمی و اندیشه های جهان بینی مبتنی بر  پنج عنصر چینی : زمین (خاک) ، فلز ،‌ آب ، جنگل (چوب) و آتش  تهیه گردیده است ، نظریه فنگ شویی رابطه کیهان و انسانها را بررسی می کند و هدف آن ایجاد وحدت میان آسمان ، زمین ، انسان و ماده از طریق نیروی تاچی یعنی نهایت مطلق است .

اساس فنگ شویی  بر این اصل استوار است که انسان همانگونه که بر محیط پیرامونش تاثیرگذار است به همان میزان نیز از ان تاثیر میگیرد که این اثرات میتواند منفی یا مثبت باشد ، به عنوان نمونه شاید هرکدام از ما این تجربه را داشته باشیم که با ورود به یک محیط خاص دچار ناراحتی روحی و جسمی شده مانند  سردرد یا خستگی زودرس  شده باشیم ؛ بنابراین برای چیدمان اشیاء در محیط باید قوانینی را در نظر گرفت تا تاثیرات منفی محیط به حداقل برسند .

 انباشتگی و بی نظمی  مثلا اتاق نامرتب و کپه‌های لباس ، یا وسایل بی مصرف در کیف ، یا در راهرو و تراس ساختمان موجب می‌شوند چی نتواند آزادانه به حرکت درآید و به شاچی تبدیل شود .

چینی های باستان اعتقاد داشتند هنگامی که این وحدت به وجود اید  چی  (نیروهای حیاتی در موجودات جاندار و بی جان جاری شده و موجب بروز اتفاقات خوب و سازنده میشود و  فقدان جریان  چی  نتیجه معکوس یعنی بدبختی  و اختلال و نگرانی به بار می آورد ؛ چینی های باستان در جستجوی وسیله ای برای توضیح نیرو های مرئی و نامرئی روی زمین و تاثیر مبهم و مرموز این نیروها بر رفتار انسان بودند و به دنبال معنویتی بودند که در هنگام سختی ها و بلایا به انها پناه بیاورند و به آرامش و آسایش برسند .

هدف چینی های باستان وحدت انسان و طبیعت بود و قصد داشتند با وحدت بین انسان و کائنات به یگانگی برسند و در واقع فنگ شویی با جلوگیری از هدر رفتن منابع و سپس ایجاد انرژی های خوب در اطراف انسان موجب میشود رابطه متعادل و موزونی بین انسان و محیط پیرامونش برقرار شود و انسان در میابد که با محیط اطرافش یکی است و ارتباط درونی بین عوامل را درک میکند ؛  نکته جالب اینکه فنگ شویی در هر کجا قابل استفاده است و هر کس به فراخور نیاز خود میتواند از آن بهره مند شود   ؛ یکی از مهمترین مباحثی که فنگ شویی به آن می پردازد محیط کار است و اگر محیط کار و زندگی هر کسی از ارتعاشات سالم احاطه شده باشد خود او نیز سالم میماند .